Naravne znamenitosti

O Halozah

Naravne znamenitosti

Naravne znamenitosti Haloz ponujajo razkošje barv in pogledov na celotno Dravsko polje, na Slovenske gorice, Pohorje, Karavanke in Hrvaško Zagorje. Podoba Haloz se temeljito spremeni ob vsakem letnem času, ko jih posebej zaznamuje neverjeten spekter spreminjajočih barv.
V tem naravnem biseru živijo ljudje, ki so zadržali svoj stil življenja. Kljub trdim pogojem življenja na strminah gričev, srečamo pregovorno gostoljubnost na vsakem koraku. Popotnik težko gre mimo domačije, da ne bi bil povabljen na kozarec vina.


Naravne znamenitosti Haloz - kje jih najdemo?
Haloze kot dežela tisočerih hribov skriva neverjetno število kotičkov, ki nam zagotavljajo nenehno odkrivanje novih podob. Ne glede na to katero pot skozi Haloze si izberemo, nas pot vodi skozi gozdove, mimo vinogradov, travnikov, ki nam velikokrat postrežejo z habitatnimi vrstami rastlin. Če si vzamemo čas in se predamo sproščujočemu sprehodu po naravi lahko opazimo tudi veliko življenja; od čudovitih metuljev, majhnih prebivalcev gozda, pa do srnjadi. Včasih pa se srečamo tudi z divjimi svinjami, katerim to okolje očitno zelo ustreza.
Topli potok
Topli potok se napaja iz treh kraških izvirov nedaleč nad samostanom v Studenicah. Topli potok je skladno z legendo tesno povezan s samostanom in obiljem vode na tem območju. O njegovi posebnosti pa priča tudi njegovo nenavadno ime. S pitno vodo iz tega izvira se oskrbujeta občini Poljčane in Rogaška Slatina.


Krajinski park Boč-Donačka gora
Boč pri Poljčanah predstavlja izoliran gorski kompleks s karbonatno geološko podlago in izjemno pestrostjo življenjskih razmer. Njegova pobočja so strma in porasla z gozdovi. Za to območje je značilna izjemna pestrost tal in vegetacije, saj najdemo najbolj plitva in kamnita tla, poraščena s skromnim grmičavim gozdom, do najbolj rodovitnih tal, poraščenih z mešanimi gozdovi jelke, bukve in plemenitih listavcev.


Donačka gora
Izstopa po svoji strmi stožčasti obliki, če jo gledamo z zahodne strani, in po obliki trapezaste mize s severne in z južne strani. Znana je po čudovitem razgledu, ki se odpira na vse strani: v Haloze, na Dravsko in Ptujsko polje, v Hrvaško Zagorje in Posotelje.
Naravne znamenitosti Haloz je tudi zelo raznoliko rastlinstvo, saj v njeni okolici raste več sto vrst samoraslih in gojenih rastlin različnega izvora. Od lesnatih rastlin zmernega podnebnega pasu tukaj uspevajo beli gaber, leska, glog, črni trn, lipa, bukev, črni bezeg in druge. Obenem pa na Donački gori uspevajo zaradi lege in razdelitve na osojno in prisojno stran tudi hladnoljubne rastline iz Alp in hladnejših predelov (praprot jelenov jezik, smreka, kresničevje, alpski nagnoj,...) in toploljubne rastline, kot so rumeni dren, bledi podraščec, panonski osat, mali jesen, blagodišeči teloh in navadna smrdljivka.
Gora slovi po nekaj rastlinskih posebnostih, ki jih drugje ni. Na skalne stene in police na prisojni strani sega edino slovensko rastišče hrvaške perunike z velikimi modrimi cvetovi. Tukaj je tudi edino nahajališče hoppejevega klinčka na območju nekdanje Jugoslavije ter na svetu edino nahajališče juvanovega netreska. Naravne znamenitosti Haloz je 27 ha velik naravni rezervat, ki je zaradi pragozda kot naravna znamenitost zavarovan že od leta 1965. V Sloveniji imamo le tri gozdove s tem značajem.

Pragozd na Donački gori

Jama Belojača
Belojača je 550 m dolga izvirna vodna kraška jama na območju Haloz. Leži južno od naselja Makole, izdolbel pa jo je potok Šega. Jama se deli na 2 rova, levi se po 30 m konča, desni pa po 50 m pripelje v večjo dvorano, kjer se stekata dva potoka. V jami živijo netopirji, jamske kobilice in manjši hrošči. Brez jamarske opreme sta rova nedostopna.Več informacij
Izvir Sotle
Sotla izvira v južnih pobočjih Maclja v treh izvirih, od katerih je orografsko desni na slovensko-hrvaški meji, ostala dva sta na Hrvaškem. Izvir je urejen v obliki malega vodnjaka. Do njega vodi markirana pot.

Pošljite povpraševanje


Kliknite na spodnje na potrditveno polje, če niste robot

Socialna omrežja